Hướng dẫn chơi forex phần 1

Chơi Forex là nghệ thuật đầu tư. Trước tiền để bắt đầu chơi forex phải có kiến thức tối thiểu về thị trường ngoại hối. Trong bài viết này bạn sẽ làm quen với khái niệm chơi forex từ A đến Z. Những kiến thức chơi forex cơ bản để thiết lập ra cho mình chiến lược giao dịch hiệu quả. Chơi forex cần có những hiểu biết về tâm lý và toán học.

Mở tài khoản chơi forex ở đâu

Trước khi giao dịch forex cần phải có tài khoản giao dịch. Bạn nên mở cho mình một tài khoản Demo, để có thể thử nghiệm trước, kể cả nếu bạn đã có kinh nghiệm thì vẫn nên có 1 tài khoản Demo.

Bạn nền mở tài khoải từ broker uy tín trong danh sách mà tôi đã chọn lọc ra để giao dịch yên tâm.

Spread và Swap

Spread là sự chênh lệnh giữa giá mua và bán của một tài sản, cái này nên theo dõi vì nó tác động trực tiếp đến phí mà bạn phải trả khi giao dịch.

Swap là chênh lệch lãi suất giữa cặp tiền giao dịch, ví dụ cặp eurusd lãi suất eur là 1%, usd – 0,25% thì chênh lệch là 0.75%, vậy nếu mua cặp tiền này thì bạn sễ nhận lãi suất 0.75% còn bán thì phải trả. Trên thực tế thì broker tự đưa ra cái phí này, nhiều khi cái phí này rất không hợp lý, nên có thể kiện đến quản lý thị trường, nếu bạn gặp vấn đề này thì có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ chỉ cách.

Đòn bẩy (leverage)

Đòn bẩy là công cụ tài chính giúp cho người chơi có thể mua bán với số tiền gấp nhiều lần so với số tiền họ có. Đòn bẩy là dụng cụ rất có ích nếu bạn biết cách dùng vì nó sẽ giúp bạn nâng cáo được lãi suất đầu tư của bạn. Nhưng mặt khác thì rủi ro cũng tăng lên. Ví dụ trong tài khoản của bạn có 100 usd với đòn bẩy tài khoản là 1:200, vậy là số tiền giao dịch tối đã của bạn sẽ là 100 x 200 = 20.000 usd. Bạn quyết dịnh mua 10.000 eurusd với giá 1.1010, nhưng giá đã xuống 10 điểm (pip), thành 1.100, giá trị tài sàn của bạn sẽ còn là 10.000 x 1.1000 = 11000 usd. Bạn đã lỗ 10 usd (10% số vốn tài khoản của bạn). Đòn bẩy hợp lý khi giao dịch dài hạn là từ 1:5 – 1:10 . Giao dịch với đòn bẩy cáo chỉ nền áp dụng đối với các vị trí ngắn hạn và có điểm stop loss (điểm thoạt) rõ ràng.

đòn bẩy forex
Đòn bẩy

Tâm lý giao dịch Forex

Tâm lý giao dịch forex là yếu tố quan trọng nhất của sự thành công. Tâm lý con người là không bao giờ muốn thua, chính cái tính cổ thủ này làm cho bạn thua. Mỗi khi bạn giao dịch thì bạn đặt lệnh stop loss (cắt lỗ), nhưng mỗi lần giá gần đến điểm cắt lỗ thì bạn lại chính nó xuống vì nghĩ là tài khoản của bạn đủ để cố thủ thêm.

Tâm lý giao dịch phải thoại mái và rõ ràng, khi mở lệnh nên coi như là đã lỗ để giảm tâm lý. Không thể biết được 100% là giá sẽ lên hay xuống, nhưng phải hiểu rõ cho mình một điều là mỗi khi vào lệnh thì lỗ tối đa của bạn đã được biết trước để có thể giải mã tâm lý để làm việc khác. Nếu bạn cứ quấn theo vị trí của bạn thì tâm lý trong dài hạn sẽ là tâm lý của người thua.

 
Published on :Posted on