Thông tin liên lạc

Dịch vụ của chúng tôi chuyển về hoàn lại phí giao dịch cho khách hàng từ công ty môi giới. Tất cả bạn cần làm là mở tài khoan qua đường dẫn từ trang web, sau khi bạn mở xong thì sẽ được giảm phí giao dịch hoặc sẽ nhận lại được tiền phí giao dịch hàng tháng. Danh sách broker

Tôi là trader chuyên nghiệp có kinh nghiệm giao dịch Forex trên 12 năm, làm việc tại công ty môi giới chứng khoán. Nếu bạn muốn liên hệ về học vấn hoặc muốn học khóa giao dịch forex và phân tích kỹ thuật thì hãy liên hệ với tôi qua.

email: forexcouching@gmail.com

skype: forexcouching

 
Published on :Posted on