Chào mừng các bạn đã đến với công đồng biết áp dụng chi phí của mình mình cách tối đa. Mở tài khoản giao dịch qua link chúng tôi bạn có thể giảm phí giao dịch tại icmarkets.com từ 7 usd xuống 5.5 usd cho một lot. Nếu bạn đã có tài khoản rồi thì bạn có thể gửi email tới support@icmarkets.com với nội dung “Please link whole my profile to agent 13609” . Nêu bạn mới đang nghĩ đến cách mở tài khoản thì bạn có thể vào xem hướng dẫn mở tài khoản ICMarkets tại đây

Nếu bạn mở tài khoản tại broker khác thì có thể vào trang này BROKER xem điều kiện và thông tin.

Trân trọng,

Forex rebate.

Đánh giá bài viết
Đánh giá Broker
Tổng cộng

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *