Icmarkets rebate là cách tốt của bạn giảm phí giao dịch tại sàn broker forex cfd icmarkets.com. Bạn có thể giảm ngay 1.5 usd từ phí giao dịch rât đơn giản, chỉ cần vào theo link của chúng tôi và mở tài khoản. Hoặc nếu bạn đã có tài khoản rồi thì chỉ cần viết thư đến cho hỗ trợ của ic theo email support@icmarkets.com.

Cách mở tài khoản icmarkets rebate

Bạn hãy ấn vào trang web icmarkets rebate theo link của chúng tôi tại đây. Vào theo link của chúng tôi thì bên icmarkets rebate sẽ tự động biết là bạn đã đến theo link giới thiệu của chúng tôi và sẽ tự động giảm 1.5 usd tiền phí giao dịch cho mình. Đừng bỏ phí cơ hội giảm phí giao dịch cho mình, giảm phí giao dịch sẽ mang lại cho bạn thêm tiện lợi trong giao dịch và sẽ nâng cao thêm lợi thế giao dịch của mình. Hương dẫn mở tài khoản và video có thể xem trong trang này.

Hướng dẫn mở tài khoản forex cfd icmarkets

Nếu bạn đã có tài khoản tại icmarkets rồi

Trong trường hợp bạn đã có tài khoản tại icmarkets rồi mà bạn muốn chuyển sang icmarkets rebate thì bạn chỉ cần gửi thư đến cho support của icmarkets theo email support@icmarkets.com với nội dụng thử là  “Please link whole my profile to agent 13609” . Bên bộ phận ic sẽ chuyển bạn sang rebate và bạn sẽ được giảm phí giao dịch 1.5 usd.

Ngoài ra nếu bạn muốn tham khảo thêm

Nếu bạn muốn đăng ký thêm tài khoản tại các broker forex cfd khác thì bạn có thể vào trong trang broker uy tín để tham kháo thêm. Xem phân tích kỹ thuật có thể xem trong các mục forex tại trang web chính.

Chúc bạn thành công!

Đánh giá bài viết
Đánh giá Broker
Tổng cộng

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *