Mở tài khoản Exness rebate

Exness là công ty Broker được thành lập từ năm 2008. Mở tài khoản tại Exness có nhiều ưu điểm. Thứ nhất là phí giao dịch rất thấp, mức nạp tiền không lớn. Trong văn phòng cá nhân có mục phân tích kỹ thuật để có thể theo dõi tình hình trước khi bắt đầu giao dịch. Mở tài khoản từ trang web của chúng tôi thì bạn sẽ được nhận lại 10% tiền phí giao dịch.

Hướng dẫn mở tài khoản

Các Bước mở tài khoản tóm tắt

  1. Mở hồ sơ cá nhân để quản lý tài khoản giao dịch
  2. Xác nhận các thông tin cá nhân của mình như email, điện thoại
  3. Mở tài khoản giao dich
  4. Gửi giấy tờ như Passport, CMND để xác nhận hồ sơ cá nhân của mình
  5. Tải phần mềm giao dịch
  6. Nạp tiền vào tài khoản

Bước 1 Đăng ký hồ sơ cá nhân

Sau khi bạn vào trang trang web của exness thị bạn sẽ được chuyển trang mở tài khoản của Exness. Bạn hãy ấn vào nút mở tài khoản Standard như trong ảnh dưới đây.

Bước 2 Điền thông in cá nhân.

Sau khi bạn ấn vào mở tài khoản thì bạn sẽ được yêu cầu điền email của mình và mật khẩu để sau này dùng để đăng nhập, rồi ân nút tiếp. Rất đơn giản.

Lưu ý năm 2021

Vào năm 2021, Exness đã thay đổi đăng ký của công ty sang các quốc đảo vơi yếu cần pháp lý và quản lý thấp hơn của Úc. Dịch vụ đã xuống cấp đi rất nhiều, dịch vụ hỗ trợ rất chậm và kém. Các bạn nên lưu ý lại khi mở tài khoản ở đấy. Chúng tôi khuyên bạn mở tài khoản tại just2trade

 
Published on :Posted on