Biện pháp này nhằm mục đích tăng sức hấp dẫn của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ và khuyến khích người dân hạn chế mua đô la và euro.

Chênh lệch giữa lãi suất cơ bản của Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ và lãi suất tiền gửi tại các ngân hàng thương mại của nước này tiếp tục tăng. Tỷ lệ trung bình gia quyền đối với tiền gửi ba tháng tại các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vọt lên mức 33% (tối đa trong hai thập kỷ) và do đó, vượt quá tỷ lệ chính của Ngân hàng Trung ương nước này (8,50%) 24,5%, đây là một kỷ lục trong lịch sử của một chính sách như số liệu thống kê kể từ năm 2010, theo Bloomberg viết.

Các ngân hàng thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng lãi suất tiền gửi trong bối cảnh chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các biện pháp nhằm kích thích tiết kiệm bằng đồng nội tệ, cơ quan này lưu ý. Các biện pháp này được thiết kế để tăng sức hấp dẫn của đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ trước thềm vòng bầu cử tổng thống thứ hai và do đó khuyến khích người dân hạn chế mua đô la và euro.

Đánh giá bài viết
Đánh giá Broker
Tổng cộng
Categories:Uncategorized
Published on :Posted on

Post your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *