Phần tích kỹ thuật cặp GBPCHF cho thấy mô hình tôi thường gọi là cưỡi sóng. Trên biểu đồ thấy giá ươn lên trên. Giá có thể lên đến mức 1.24, nhưng đối với những người đánh ăn chắc thì có thể đặt mức lấy lãi tại 1.219. Stop loss dưới cây nến cuối cùng.

Hiện giờ thì tôi đang đặt lệnh tạm thời, vì có thể là vẫn có thể mua tại mức giá 1.19. Nhưng sau này tôi nghĩ sẽ đặt lại lệnh vào mức lấy lãi tại 1.24.

Trong bài phân tích vào ngày 1.06.2020 phân tích kỹ thuật GBPUSD (xem bài viết có thể ấn vào link) hoàn toàn không đi ngược nhau, mà chứng tỏ rằng GBP đang có ưu thế trên thị trường.

Tổng quan giao dịch

Gặp ngoại tệ GBPCHF

Take profit: 1.24

Stop loss: 1.19

Đánh giá bài viết
Đánh giá Broker
Tổng cộng

Post your comment

Your email address will not be published.