Sàn EasyMarkets

sàn easymarkets EasyMarkets được thành lập vào năm 2001 khi giao dịch trực tuyến còn chưa phổ biến, tất cả lệnh giao dịch phải thực hiện sở giao dịch. Vào năm 2003 đã được cấp phép ASIC của quản lý thị trường Úc (easyMarkets Pty Ltd- AFS license No. 246566) và cấp phép châu Âu củtaij công hoà Sip (Easy Forex Trading Ltd-CySEC, License Number 079/07).

Hiện giờ EasyMarkets có rất nhiều dịch vụ đang nể, nổi bật và không ở nơi nào có ngoài EasyMarkets. Các dịch vụ nổi bất nhất là dealCancellation, Freeze rate và Free Guaranteed Stop Loss.

DealCancellation là dịch vụ nổi bất và tiên tiến nhất của sàn EasyMarkets, cho phép bạn hoãn lệnh giao dịch lỗ trong vòng 1, 3 và 6 tiếng.

Free Guaranteed stop loss là dịch vụ cho phép bạn đặt lệnh stop loss chắc chắn đóng theo giá bạn đã đặt trước đấy, đến cả khi thị trường mở cửa vớp GAP tỷ giá, như vậy thì bạn luôn luôn không sợ bị âm tài khoản.

Spread và Bảng giá

Easymarkets làm việc theo quy định của yêu cầu bộ quản lý chứng khoán, nên đòn bẩy đối với forex cũng chỉ tối đa là 1:30, thường là 1:20, đối với các dụng cụ giao dịch khác nhau.

Dụng cụSpreadĐòn bẩy
Eurusd11:30
GBDUSD1.31:30
AUDUSD1.21:20
GOLDUSD451:20
bảng giá các dụng cụ chính
 
Published on :Posted on