Chiến lược mua penny stock có nhiều cơ hội đầu tư giá thấp với khả năng lên rất mạnh.

Thế giới bây giờ dùng pin rất nhiều trong đồ điện tử và xe điện, nên nguyên liệu như lithium lên giá rất mạnh, các cổ phiếu công ty sản xuất lithium lên rất mạnh, ví dụ như công ty Piedmont Lithium Ltd (PLL) lên rất mạnh, từ tháng 8 năm 2020 giá cổ phiếu 6 usd, cho đến hiện tại đã lên đến 80 usd.

Piedmont Lithium Ltd (PLL)
Piedmont Lithium Ltd (PLL)

Zinc có khả năng sẽ là Lithium mới

Hiện tại các công ty sản xuất zinc vẫn còn rất re, nên có thể mua để chờ những đột phá mạnh lên với chỉ số tiền rất nhỏ. Công ty Solitario zinc corp hiện giờ có khả năng lên rất cao. Giá hiện tại của công ty chỉ có 1 usd.

Solitario zinc corp.

Phân tích kỹ thuật thì bây giờ là đang trong giai đoạn lên mạnh. Các đáy lên dần và đạt các mức cao mới.

Đánh giá bài viết
Đánh giá Broker
Tổng cộng

Post your comment

Your email address will not be published.